Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
DK-5750 Ringe
Tlf. +45 63 62 32 00
Fax +45 63 62 32 01
e-mail: info@rynkeby.dk

CVR
19982912

Administrerende direktør
Mark Hemmingsen

Ansvarlig for hjemmeside og
tilstedeværelse på sociale medier herunder
Instagram, Facebook, Youtube, TikTok
Kathrine Bjerrum
Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
DK-5750 Ringe