Rynkeby’s Betalingspolitik

Vores standard betalingsbetingelse er 60 dage. Forfalds dato beregnes fra registreringsdatoen for en korrekt modtaget faktura eller ved varemodtagelse. Vi betaler faktura på vores beregnede forfaldsdato. Hvis forfaldsdato falder på en dag, hvor banken har lukket betales fakturaen den førstkommende bankdag. Vi opfordrer i øvrigt vores leverandører til at sende os fakturaer i PDF-format på følgende adresse: invoice@rynkeby.dk

Vi betaler alene fakturaer, der er udfyldt med tilstrækkelig og korrekt information.

1. Hvis modtagen faktura er mangelfuld eller fejlagtig kræver vi det fulde beløb krediteret og at der fremsendes ny korrekt faktura.

2. Alle fakturaer skal være udfyldt i overensstemmelse med vores fakturakrav, hvis de ikke skal afvises

Rynkebys fakturakrav
Fakturaer modtaget i Rynkeby betragtes som korrekt udfyldte, hvis de indeholder følgende information:

- Leverandørens navn
- Leverandørens adresse
- Leverandørens nummer (om muligt)
- Leverandørens moms-registreringsnummer
- Leverandørens bankoplysninger
- Leverandørens produktnummer
- Leverandørens produktnavn
- Fakturanummer
- Leveringsadresse
- Rynkeby’s indkøbsordrenummer (hvis relevant)
- Rynkeby’s produktnummer – (hvis relevant)
- Rynkeby’s produktnavn – kort tekst (hvis relevant)
- Mængde
- Beregnet moms
- Fakturabeløb
- Valuta
- Navn på rekvirent hos Rynkeby Foods A/S
- Initialer på rekvirent hos Rynkeby Foods A/S