<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

Rynkeby 2021 - 20-04-2021

Rynkeby Foods bag lille overskud i udfordrende Corona-år

 

Rynkeby Foods A/S kommer ud af sit seneste regnskabsår med et lille overskud efter et 2020, der var ekstraordinært påvirket af Coronapandemien.

Rynkeby Foods A/S kan se tilbage på et udfordrende 2020, hvor den globale Coronasituation negativt påvirkede såvel omsætning som indtjening hos den fynske juicefabrikant.

Årsregnskabet for 2020 viser et overskud før skat på 11,1 mio. kr. mod 20,1 i 2019, og i samme periode er omsætningen faldet fra 923 mio. til 849 mio. kr. Årets resultat efter skat lyder på 1,1 mio. kr.

Ifølge Rynkeby Foods nye adm. direktør Ivan Thyregod, der tiltrådte i oktober 2020, ligger forklaringen for nedgangen primært i konsekvenserne af Coronapandemien.
En væsentlig del af Rynkeby Foods’ omsætning kommer fra salget til HoReCa-segmentet, som har været markant påvirkede af de nationale nedlukninger.

”Corona-situationen har afgjort haft meget stor indflydelse på både vores top- og bundlinje. En væsentlig del af vores forretning er salget til hele oplevelsesindustrien, og nedlukningen her mærker vi i høj grad, og det afspejler sig i vores regnskab. Vi står tilbage med et resultat, vi naturligvis ikke kan være tilfredse med isoleret set, og det er heller ikke et billede på vores potentiale. Men Coronasituationen taget i betragtning er det trods alt fornuftigt, at vi kommer ud med et overskud,” siger Ivan Thyregod.

Hård konkurrence på markedet for kølejuice

Direktøren noterer sig også, at Rynkeby Foods’ markedsandele i Danmark går en smule tilbage fra 26.3% to 24.8% ifølge markedsdata.
Det skyldes primært hård konkurrence på markedet for kølejuice, samtidig med at retailmarkedet generelt voksede med fem procent i 2020 efter flere års tilbagegang.

”Vi har allerede igangsat flere initiativer, der skal styrke markedspositionen for vores brands Rynkeby, God Morgen® og Brämhults, og vi har et stort fokus på at blive endnu bedre til produktinnovation og til at lytte til forbrugerne. Derfor bliver det meget spændende at se, hvordan markedet ser ud, når vi får en normalisering igen efter Corona. Der har været mange ekstraordinære faktorer i 2020 og i starten af 2021 til, at vi får klare svar,” siger Ivan Thyregod.

Optimisimen er intakt
Rynkeby Foods forventer, at en normalisering af forretningen tidligst indtræffer i andet halvår af 2021. Derfor er forventningerne til 2021 også behæftet med en vis usikkerhed. Forventningen er dog, at både toplinjen og resultatet før skat kan forbedres. Og der er grund til optimisme, peger direktøren på.  

”Coronaen har helt sikkert været udfordrende. Du kan sige, den har trykket på pauseknappen for den gode udvikling fra 2019. Her høstede vi de første frugter af et stort effektiviseringsprogram og trecifrede millioninvesteringer i blandt andet nyt friskpresseri, nye produktionslinjer og nyt IT-system, som vi foretog i årene forinden. Samtidig er der fortsat et stort og uudnyttet potentiale i, at vi bedre udnytter synergierne i at være en del af en stærk koncern, Eckes-Granini Group, og vi har tre meget stærke brands i markedet, som vi fortsat skal udvikle. Derfor ser jeg ingen grund til ikke at være optimistisk på vegne af virksomheden. Jeg er sikker på, at vi, selv om coronaen er og har været en udfordring, generelt er godt rustede til fremtiden,” siger Ivan Thyregod.

 

Besøg Team Rynkeby

Team Rynkeby

Team Rynkeby cykler hvert år til Paris for at samle penge ind til børn med kræft og deres familier.

Besøg Team Rynkeby

Rynke

Mangler du en sød Rynkebamse?
Så besøg vores Webshop

Vil du lave sjov med Rynke

klik her