Frugtrester ender som foder for fynske køer

Mere end 5000 tons frugtrester og skræller fra Rynkeby Foods’ presseri i Ringe opsamles og genanvendes hvert år som foder til køer hos en række fynske landmænd og på en sønderjysk gård. På den måde får vi det optimale ud af resterne fra produktionen af juice.

Landmand Tage Laustens gård ved Løgumkloster får hver uge besøg fra Nordens største producent af frugt- og juiceprodukter, Rynkeby Foods A/S.

Ligesom en håndfuld landmænd på Fyn får sønderjyden og hans medhjælper Anna Martynenko her overleveret tonsvis af friske frugtrester og skræller, som er opsamlet fra presseriet i Ringe. Det kommer nu gårdens 1300 køer og 1000 kvier til gode.

Normalt ender skræller og madaffald ellers ofte med at gå uudnyttet til spilde eller blive kørt direkte til et biogasanlæg. Men sådan er det imidlertid ikke hos Rynkeby Foods.

Den lille forskel i et globalt perspektiv

En lys idé og et samarbejde med HedeDanmark betyder i stedet, at mere end 5000 tons skræller fra citrusfrugter og presserester fra æble, gulerod og rødbede årligt kan udnyttes som dyrefoder.

”Med samarbejdet med HedeDanmark sikrer vi, at vores mange tons rester og skræller fra presseriet ikke bare går til spilde, men opsamles og udnyttes optimalt som dyrefoder,” siger CSR Manager hos Rynkeby Foods, Rikke Bekker Henriksen.

”Vi synes, det er et godt eksempel på at tænke ansvarlighed og bæredygtighed ind i vores hverdag og på den måde medvirke til at gøre den lille forskel i et globalt perspektiv. Og så er det grundlæggende både en sjov og rigtig fin historie, at vores frugtrester skal forbi maven på en ko, inden rejsen ender hos biogasanlægget eller på marken,” fortsætter hun.

En bæredygtig omvej

Ude hos medhjælper Anna Martynenko i Løgumkloster blandes frugtresterne op med køernes almindelige grovfoder inden servering. Dermed bidrager skrællerne til at supplere køernes foderration og til mælkeproduktionen, inden de til sidst bliver til den gylle, som biogas også laves af.

”Med den her løsning skaber vi så at sige et ekstra led i en cyklus. Eller du kan kalde det for en bæredygtig omvej, fordi resterne gør gavn som føde i stedet for at blive kørt direkte til biogasanlægget. Der er tilmed tale om nogle rester, som ingen andre end drøvtyggere kan bruge, så det er virkelig en optimal udnyttelse af skrællerne,” siger Lone Waldemar, Teamchef for Foder hos HedeDanmark, der står for håndtering og distribution af restfrugterne.